Гледайте запис от събитието тук

Акценти от форума

Европейската коалиция на пациентите с рак (ЕСРС), Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ) и Асоциацията на студентите – медици в България – София (АСМБ), с подкрепата на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) и Германо-българската индустриална и търговска камара, и под егидата на Министерството на здравеопазването, проведе  ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ със специалното участие на национални и международни експерти, посветен на Националния план за борба с рака (24 ноември 2023 г., София)

Фокус и акценти

На 4 януари 2023 г. Министерският съвет прие Национален план за борба с рака (НПБР), който си поставя конкретни цели за изграждането на интегрирана, комплексна и достъпна система за онкологична грижа, в рамките на която да се осигуряват всички дейности по превенция, скрининг, иновативна диагностика и лечение, и грижи, с цел удължаване на живота на онкологичните пациенти и подобряване на качеството му.

За реализация на поставените цели НПБР предвижда изпълнение на конкретни програми и дейности, очертава времева рамка и залага индикатори за измерване на успеха.

До момента не се наблюдават действия по реализирането на заложените в НПБР политики и програми.

Онкологичните заболявания в България твърде често се откриват в късен стадий, което е водеща причина за висока смъртност и висока обществена тежест. Приоритет в НПРБ е въвеждането на скринингови програми за превенция и ранно откриване на онкологичните заболявания, което да осигури възможност за навременно ефективно лечение и опазване на човешкия живот.

В основата на ефективното съвременно лечение на онкологичните заболявания стои прецизната диагностика, която позволява да се приложи индивидуален подход и ефективно лечение към всеки отделен пациент. Осигуряването на прецизна диагностика на онкологичните заболявания е друг приоритет в НПБР.

Формирането на политики в областта на превенцията, лечението и контрола на рака трябва да се базира на достоверна, добре организирана, конфиденциална и анонимизирана за пациента здравна информация.

Изграждането на пълна и актуална база данни за онкологичните заболявания в България на базата на Националната здравноинформационна система е приоритет на НПБР. Онкологичната база данни ще позволи по-добро управление на онкологичните грижи и ще даде възможност на медицинските специалисти в областта на онкологията за намиране най-ефективните терапевтични подходи за справяне с болестта и последиците от нея.

Презентации

Панел 1: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПОЛЗИ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА СKРИНИНГОВИ ПРОГРАМИ

Европейските препоръки за скрининг
Проф. Франческо Де Лоренцо, президент на Европейската коалиция на пациентите с рак (ЕСРС)
Възможности и ползи от въвеждането на скринингови програми в България
Д-р Славейко Джамбазов, основател и управител на HTA.Ltd
Добри скринингови практики за ранно откриване на рака на гърдата в Обединеното кралство
Д-р Хемел Амрания, експерт в областта на диагностиката и лечението на рак на гърдата от Обединеното кралство, научен сътрудник в Imperial College London

Панел 2: ПРЕЦИЗНАТА ДИАГНОСТИКА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ЕФЕКТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Опитът на Румъния във въвеждането на прецизна диагностика на раковите заболявания
Д-р Мариус Геанта, президент на Център за иновации в медицината, Румъния

Панел 3: ОНКОЛОГИЧНА БАЗА ДАННИ В НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНОИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА – ИНСТРУМЕНТ ЗА ЕФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ

Европейският опит в управлението на данни за формиране на политики за рака
Д-р Мира Ганова, изпълнителен директор на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването
Възможностите на НЗИС за изграждане и използване на онкологична база данни
Борис Костадинов, Директор софтуерна интеграция, Информационно обслужване АД

ОБОБЩЕНИЕ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Мисията за борба с рака и Европейският план за борба с рака: въздействие върху държавите членки на ЕС
Проф. Франческо Де Лоренцо, президент на Европейската коалиция на пациентите с рак (ЕСРС)
Утрешните лекари за Националния план за борба с рака – ангажирани и отговорни!
Лидия Делчева, председател на Асоциацията на студентите-медици в България – София

Участници

Говорители

Панелисти

Модератори

Снимки от форума

С подкрепата на:

Медийни партньори: